Η «EASY POWER Ανώνυμη Εταιρία Παροxής Υπηρεσιών Δημιουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο «EASY POWER A.E.» ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2007.

Σκοπός της EASY POWER A.E. είναι οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχοντας δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό μελέτης, σχεδιασμού, προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την διαχείριση και συντήρηση των έργων που υλοποίησε.

Το Μ.Κ. της εταιρίας είναι 1.850.000€

Τον Ιούνιο του 2011 βαθμολογήθηκε από την Standard and Poor’s με βαθμό ΒΒΒ+

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) από τον Δεκέμβριο του 2008


bestrong