• Η εταιρία μας κατέχει το 100% ενός ΦΒ σταθμού ισχύος 99kW που βρίσκεται κοντά στο χωριό Πάος του Νομού Αχαΐας.
  • Η εταιρία μας μέσω Κοινοπραξίας κατέχει το 40% Φ/Β σταθμών που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν σε Βιομηχανικές στέγες συνολικής ισχύος  3.000KW
  • Η εταιρίας μας συμμετέχει με ένα σημαντικό ποσοστό στην μετοχική σύνθεση των τριών εταιρών της Ρόδου που έχουν στην κατοχή τους Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 2.500kW
  • Η εταιρία μας συμμετέχει με ένα σημαντικό ποσοστό στην υλοποίηση δύο Φ/Β σταθμών στην περιοχή της Νάουσας συνολικής ισχύος 14.000kW. Η μελέτη ο σχεδιασμός αλλά και η εγκατάσταση θα γίνει από την εταιρία μας. Τα δύο έργα εκτιμάτε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012
  • Η εταιρία μας έχει καταθέσει πρόταση  μέσω Κοινοπραξίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό NER 300 για την εγκατάσταση ενός πρότυπου ηλιοθερμικού συστήματος στην Κύπρο.  Η συνολική ισχύς του συστήματος θα είναι 25.500KW και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 114εκ.€. Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί είναι Αμερικάνικος. Η οριστική απόφαση για την υλοποίηση του έργου εκτιμάτε ότι θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012.

    infinia1