1_002


Μελέτη σχεδίαση και εγκατάσταση τριών Φ/Β σταθμών ισχύος 99kW έκαστος (297kW) στην περιοχή της Τρίπολης. Οι σταθμοί έγιναν με διαξονικούς ιχνηλάτες Pairan SF60, Φ/Β πλαίσια Isofoton και μετατροπείς Satcon Powergate Plus 100. Το έργο παραδώθηκε σε λειτουργία και συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το Δεκέμβριο του 2011.

logo-easy


Σχεδίαση μελέτη και εγκατάσταση  Φ/Β σταθμού ισχύος 200kW στην στέγη της εταιρίας Capocci στην περιοχή Ασπροπύργου. Τα Φ/Β πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρίας Sunpower και οι μετατροπείς της εταιρίας SMA τύπος Tripower 17.000TL. Ο σταθμός τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2012.bestrong